Esthetische tandheelkunde

Wij achten het van groot belang een persoonlijke benadering te hanteren bij tandheelkundige behandelingen, met name die behandelingen die hun accent op esthetiek hebben. Esthetiek en de persoonlijke ervaring daarvan berust op een individuele beleving en wordt derhalve als zeer verschillend ervaren.

Tevens zijn wij Cerec gebruiker met behulp van de laatste Scan en Cad Cam technieken, zie : www.cereconline.com/cerec op deze wijze kunnen we duurzame keramische restauraties, kronen en bruggen maken in 1 bezoek zonder te happen met een afdruklepel in de mond. Behalve de grote winst aan behandelcomfort en de grotere nauwkeurigheid is het mogelijk om de gehele behandeling in 1 zitting af te ronden zonder meerkosten t.o.v de niet digitale methodieken.

Het spreekt voor zich dat wij alles in het werk zullen stellen om een voor uw zo optimaal resultaat te kunnen bewerkstelligen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van volkeramiek, composiet, orthodontische regulatie, implantologie en bleekbehandelingen.

Bleken kan bij ons met Uv Licht of lasertechniek, methoden in -office en home bleaching.