Implantologie

Sinds mensenheugenis heeft de tandheelkunde getracht verloren gegane tanden zo natuurlijk mogelijk te vervangen. Herstel van het uiterlijk, functieherstel zoals het kauwen, spreken en lachen, moeten het uiteindelijke resultaat vormen. De natuur heeft een perfect kauwsysteem ontwikkeld dat nooit volledig door kunstmiddelen vervangen kan worden. Het plaatsen van kunstwortels (implantaten) in de kaak als pijler voor tandvervanging komt het dichtst in de buurt van de natuurlijke tandwortel.

Op het gebied van implantologie kunt u bij ons terecht voor:

  1. All-on-4 principe
  2. Nobel Quide, implantologie van tevoren gepland middels een CT scan.
  3. Enkeltandsvervanging
  4. Meerdere tanden en/of kiezen
  5. Het zogenaamde klikgebit op 2 of meer implantaten
  6. implantaten en prothese in 1 dag

Met de hedendaagse technieken is het mogelijk om relatief atraumatisch (zonder pijn) en zeer doelmatig te implanteren, waardoor lokaal botopbouw in de meeste gevallen achterwege kan blijven. Zo is het tegenwoordig mogelijk om te implanteren zonder een chirugische snede in het tandvlees te moeten maken.

Tevens bestaat de mogelijkheid om direct na implanteren een vaste constructie te plaatsen. Dit betekent voor de patiënt een grote mate van comfort en het daarmee voorkomen van een onnodig lange fase van ongewenste tandeloosheid. Het plaatsen van de implantaten en het klikgebit kan zo mogelijk in 1 dag gerealiseerd worden.

Graag bespreken we – indien nodig in vast teamverband – de meest geschikte oplossing voor uw tandheelkundige wensen en/of problemen. Dit alles uiteraard in overleg met u en rekening houdend met uw specifieke wensen.