Tandartsenpraktijk Martin Heij

 

Covid Update

We hebben er na uitgebreid overleg voor gekozen om voor reguliere mondzorg alleen mensen toe te laten in de praktijk waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. We willen graag een afspraak met u maken maar hebben vooraf een aantal vragen:
• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Indien op 1 van deze vragen het antwoord ’ja’ is, stel dan indien mogelijk de afspraak uit.

Als het antwoord op alle bovenstaande vragen ‘nee’ is, stel dan voor de zekerheid de volgende vraag:
• Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

Als het antwoord ‘ja’ is, kan een afspraak gemaakt worden. Als het antwoord ‘nee’ is, overleg dan met de tandarts/mondhygiënist.

Uw gebit onze zorg!

Welkom op onze site. Onze persoonlijke aandacht voor de patiënt staat op de voorgrond, jong en oud ! Verdere informatie over de mondzorg vindt u op www.allesoverhetgebit.nl

Voor ingeschreven patienten is het mogelijk via internet afspraken te maken, u kunt op verzoek hiervoor per mail een link ontvangen.

Afspraken annuleren en / of wijzigen kan kosteloos tot 48 uur van tevoren. Daarna kunnen kosten in rekening gebracht worden voor het niet nakomen van een afspraak, dit kan in redelijkheid tot 100% van de voorgenomen behandeling.

Op al onze behandelovereenkomsten, behandelingen en prijsopgaven zijn de
Algemene voorwaarden Tandartsenpraktijk M. Heij B.V. van toepassing. Infomedics verzorgt ons declaratieverkeer, zo worden wij ontzorgt en kunnen we ons nog meer bezig houden met goede – en juiste zorg voor u.

Om onze privacyverklaring te lezen klik hier

Online inschrijven

           

Onze praktijk staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM).