Orthodontie

Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde dat zich bezighoudt met het optimaliseren van de stand van tanden in de kaken door middel van beugels.
In onze praktijk worden orthodontische behandelingen uitgevoerd met behulp van zowel vaste apparatuur (slotjesbeugel, eventueel tandkleurig), als met uitneembare en functionele apparatuur. Met de hedendaagse technieken zijn er geen leeftijdsbeperkingen meer aan de orde.

Een ‘slotjesbeugel’ is een van de mogelijkheden om tandverplaatsingen te realiseren.

Uiteraard zal na uitvoerig onderzoek en een nadien te houden bespreking met u en/of uw kind de mogelijkheden en prognoses besproken worden.